Thành phố thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel 2022

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 84
Thích: 0
Không thích: 0
Thành phố thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel 2022
Hiển thị thể loại