Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tập huấn phòng cháy cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1725
Thích: 0
Không thích: 0
Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tập huấn phòng cháy cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.
Hiển thị thể loại