TP xử phạt cơ sở kinh doanh thực phẩm 40 triệu đồng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 368
Thích: 0
Không thích: 0
TP xử phạt cơ sở kinh doanh thực phẩm 40 triệu đồng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Hiển thị thể loại