Tiếp nhận ủng hộ hơn 689 triệu đồng thông qua Chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương"