UBND thành phố Cao Bằng triển khai xây dựng phường Hợp Giang là phường điển hình về đảm bảo trât tự đô thị

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 376
Thích: 1
Không thích: 0
UBND thành phố Cao Bằng triển khai xây dựng phường Hợp Giang là phường điển hình về đảm bảo trât tự đô thị
Hiển thị thể loại