UBND thành phố tổ chức đối thoại các hộ đân trong diện GPMB Dự án kè chống sạt lở thuộc Tổ 12 phường Sông Hiến

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 325
Thích: 1
Không thích: 0
UBND thành phố tổ chức đối thoại các hộ đân trong diện GPMB Dự án kè chống sạt lở thuộc Tổ 12 phường Sông Hiến
Hiển thị thể loại