UBND thành phố tổ chức Phiên họp thứ 15, triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2022

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 932
Thích: 0
Không thích: 0
UBND thành phố tổ chức Phiên họp thứ 15, triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2022
Hiển thị thể loại