Ứng cử ĐB HĐND thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các tổ dân phố của phường Duyệt Chung và xã Chu Trinh

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 99
Thích: 0
Không thích: 0
Ứng cử ĐB HĐND thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các tổ dân phố của phường Duyệt Chung và xã Chu Trinh
Hiển thị thể loại