Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại phường Ngọc Xuân

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 490
Thích: 0
Không thích: 1
Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại phường Ngọc Xuân
Hiển thị thể loại