Ủy ban MTTQ thành phố thăm hỏi, động viên hộ gia đình bị hỏa hoạn tại phường Sông Hiến

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 349
Thích: 1
Không thích: 1
Ủy ban MTTQ thành phố thăm hỏi, động viên hộ gia đình bị hỏa hoạn tại phường Sông Hiến
Hiển thị thể loại