Uỷ ban MTTQ TP tổ chức Hội nghị hướng dẫn bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 162
Thích: 2
Không thích: 0
Uỷ ban MTTQ TP tổ chức Hội nghị hướng dẫn bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
Hiển thị thể loại