Thời sự (59 Phát thanh) (219202 lượt nghe)
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 26/02/2018


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT 
                Đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
                 Nhiệt độ thấp nhất:   23  -  25°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   35  -  37°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
          
 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    22 -  24°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    32 -  34°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:

            Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.
           Gió:  Nam cấp 2, 3.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    23 -  25°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :    32 -  34°C.
        

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 


 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 1938
  • Tháng hiện tại: 70413
  • Tổng lượt truy cập: 6803974


NHÀ TÀI TRỢ