Chương trình ngày 15/10/2019 (16 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 15/11/2019 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 15/11/2019
Chương trình ngày 14/11/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 14/11/2019
Chương trình ngày 13/11/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 13/11/2019
Chương trình ngày 12/11/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 12/11/2019
Chương trình ngày 11/11/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 11/11/2019
Chương trình ngày 7/11/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 7/11/2019
Chương trình ngày 6/11/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 6/11/2019
Chương trình ngày 5/11/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 5/11/2019
Chương trình ngày 4/11/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 4/11/2019
Chương trình ngày 01/11/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 01/11/2019
Chương trình ngày 31/10/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 31/10/2019
Chương trình ngày 30/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 30/10/2019
Chương trình ngày 29/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 29/10/2019
Chương trình ngày 28/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 28/10/2019
Chương trình ngày 25/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 25/10/2019
Chương trình ngày 24/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 24/10/2019
Chương trình ngày 23/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 23/10/2019
Chương trình ngày 22/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 22/10/2019
Chương trình ngày 21/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 21/10/2019
Chương trình ngày 18/10/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 18/10/2019
Chương trình ngày 17/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 17/10/2019
Chương trình ngày 16/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 16/10/2019
Chương trình ngày 14/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 14/10/2019
Chương trình ngày 11/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 11/10/2019
Chương trình ngày 10/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 10/10/2019
Chương trình ngày 9/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 9/10/2019
Chương trình ngày 8/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 8/10/2019
Chương trình ngày 7/10/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 7/10/2019
Chương trình ngày 4/10/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 4/10/2019
Chương trình ngày 3/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/10/2019
Chương trình ngày 2/10/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 2/10/2019
Chương trình ngày 1/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 1/10/2019
Chương trình ngày 30/9/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 30/9/2019
Chương trình ngày 27/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 27/9/2019
Chương trình ngày 26/9/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 26/9/2019
Chương trình ngày 25/9/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 25/9/2019
Chương trình ngày 24/9/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 24/9/2019
Chương trình ngày 23/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 23/9/2019
Chương trình ngày 20/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 20/9/2019
Chương trình ngày 19/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 19/9/2019
Chương trình ngày 18/9/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 18/9/2019
Chương trình ngày 17/9/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/9/2019
Chương trình ngày 16/9/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 16/9/2019
Chương trình ngày 13/9/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 13/9/2019
Chương trình ngày 12/9/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 12/9/2019
Chương trình ngày 11/9/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 11/9/2019
Chương trình ngày 10/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 10/9/2019
Chương trình ngày 9/9/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 9/9/2019
Chương trình ngày 6/9/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 6/9/2019
Chương trình ngày 5/9/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 5/9/2019
Chương trình ngày 3/9/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 3/9/2019
Chương trình ngày 29/8/2019 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 29/8/2019
Chương trình ngày 28/8/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 28/8/2019
Chương trình ngày 27/8/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 27/8/2019
Chương trình ngày 26/8/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 26/8/2019
Chương trình ngày 23/8/2019 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 23/8/2019
Chương trình ngày 22/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 22/8/2019
Chương trình ngày 21/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 21/8/2019
Chương trình ngày 20/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 20/8/2019
Chương trình ngày 19/8/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 19/8/2019
Chương trình ngày 16/8/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 16/8/2019
Chương trình ngày 13/8/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 13/8/2019
Chương trình ngày 12/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 12/8/2019
Chương trình ngày 09/8/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 09/8/2019
Chương trình ngày 8/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 8/8/2019
Chương trình ngày 7/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 7/8/2019
Chương trình ngày 6/8/2019 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 6/8/2019
Chương trình ngày 5/8/2019 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 5/8/2019

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (132185 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

                  
             DỰ BÁO THỜI TIẾT
       Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
        Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét.
        Nhiệt độ thấp nhất:   16 - 18oC
        Nhiệt độ cao nhất:     26 - 28oC
 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:  
        Nhiều mây đêm không mưa. Ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét.
        Nhiệt độ thấp nhất:   14 – 160C
        Nhiệt độ cao nhất:     24 - 260C
 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
        Mây thay đổi  đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét.
        Gió: Nhẹ   
        Nhiệt độ thấp nhất:    15 – 170C
        Nhiệt độ cao nhất:      25 - 270C

                      

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 5531
  • Tháng hiện tại: 62330
  • Tổng lượt truy cập: 8535638