Thời sự (48 Phát thanh) (13299 lượt nghe)
Chương trình ngày 11/8/2020 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 11/8/2020
Chương trình ngày 10/8/2020 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 10/8/2020
Chương trình ngày 7/8/2020 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 7/8/2020
Chương trình ngày 6/8/2020 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 6/8/2020
Chương trình ngày 5/8/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 5/8/2020
Chương trình ngày 4/8/2020 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 4/8/2020
Chương trình ngày 3/8/2020 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 3/8/2020
Chương trình ngày 31/7/2020 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 31/7/2020
Chương trình ngày 30/7/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 30/7/2020
Chương trình ngày 29/7/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 29/7/2020
Chương trình ngày 28/7/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 28/7/2020
Chương trình ngày 27/7/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 27/7/2020
Chương trình ngày 24/7/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 24/7/2020
Chương trình ngày 23/7/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 23/7/2020
Chương trình ngày 22/7/2020 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 22/7/2020
Chương trình ngày 21/7/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 21/7/2020
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 17/7/2020 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 17/7/2020
Chương trình ngày 16/7/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 16/7/2020
Chương trình ngày 15/7/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 15/7/2020
Chương trình ngày 14/7/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 14/7/2020
Chương trình ngày 13/7/2020 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 13/7/2020
Chương trình ngày 10/7/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 10/7/2020
Chương trình ngày 9/7/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 9/7/2020
Chương trình ngày 8/7/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 8/7/2020
Chương trình ngày 7/7/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 7/7/2020
Chương trình ngày 6/7/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 6/7/2020
Chương trình ngày 3/7/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 3/7/2020
Chương trình ngày 2/7/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 2/7/2020
Chương trình ngày 1/7/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 1/7/2020
Chương trình ngày 30/6/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 30/6/2020
Chương trình ngày 26/6/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 26/6/2020
Chương trình ngày 25/6/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 25/6/2020
Chương trình ngày 23/6/2020 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 23/6/2020
Chương trình ngày 22/6/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 22/6/2020
Chương trình ngày 19/6/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 19/6/2020
Chương trình ngày 17/6/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/6/2020
Chương trình ngày 15/6/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 15/6/2020
Chương trình ngày 12/6/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 12/6/2020
Chương trình ngày 11/6/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 11/6/2020
Chương trình ngày 10/6/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 10/6/2020
Chương trình ngày 9/6/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/6/2020
Chương trình ngày 8/6/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 8/6/2020
Chương trình ngày 5/6/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 5/6/2020
Chương trình ngày 4/6/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 4/6/2020
Chương trình ngày 3/6/2020 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 3/6/2020
Chương trình ngày 2/6/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 2/6/2020
Chương trình ngày 1/6/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 1/6/2020


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

           (Đêm 11 ngày 12 tháng 08 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng
             Nhiệt độ thấp nhất :   24  -  26°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   32  -  34°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
 Nhiều mây đêm có  mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc giảm mây, trời nắng
             Nhiệt độ thấp nhất :  22 -  24°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   30 -  32°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
    
 
 Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng
* Gió: Nhẹ.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    23 - 25 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   32 - 34°C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 3704
  • Tháng hiện tại: 28873
  • Tổng lượt truy cập: 9237281