Thời sự (88 Phát thanh) (9371 lượt nghe)
Chương trình ngày 26/5/2020 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 26/5/2020
Chương trình ngày 25/5/2020 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 25/5/2020
Chương trình ngày 22/5/2020 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 22/5/2020
Chương trình ngày 20/5/2020 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 20/5/2020
Chương trình ngày 19/5/2020 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 19/5/2020
Chương trình ngày 15/5/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 15/5/2020
Chương trình ngày 14/5/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 14/5/2020
Chương trình ngày 13/5/2020 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 13/5/2020
Chương trình ngày 12/5/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 12/5/2020
Chương trình ngày 11/5/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 11/5/2020
Chương trình ngày 8/5/2020 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 8/5/2020
Chương trình ngày 7/5/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 7/5/2020
Chương trình ngày 6/5/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 6/5/2020
Chương trình ngày 5/5/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 5/5/2020
Chương trình ngày 4/5/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 4/5/2020
Chương trình ngày 29/4/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 29/4/2020
Chương trình ngày 28/4/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 28/4/2020
Chương trình ngày 27/4/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 27/4/2020
Chương trình ngày 24/4/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 24/4/2020
Chương trình ngày 23/4/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 23/4/2020
Chương trình ngày 22/4/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 22/4/2020
Chương trình ngày 21/4/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 21/4/2020
Chương trình ngày 20/4/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 20/4/2020
Chương trình ngày 17/4/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 17/4/2020
Chương trình ngày 16/4/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 16/4/2020
Chương trình ngày 15/4/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 15/4/2020
Chương trình ngày 14/4/2020 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 14/4/2020
Chương trình ngày 13/4/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 13/4/2020
Chương trình ngày 10/4/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 10/4/2020
Chương trình ngày 9/4/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 9/4/2020
Chương trình ngày 8/4/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 8/4/2020
Chương trình ngày 7/4/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 7/4/2020
Chương trình ngày 6/4/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 6/4/2020
Chương trình ngày 3/4/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 3/4/2020
Chương trình ngày 1/4/2020 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 1/4/2020
Chương trình ngày 31/3/2020 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 31/3/2020
Chương trình ngày 24/3/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 24/3/2020
Chương trình ngày 9/3/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/3/2020
Chương trình ngày 6/3/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 6/3/2020
Chương trình ngày 5/3/2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 5/3/2020
Chương trình ngày 4/3/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 4/3/2020
Chương trình ngày 2/3/2020 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 2/3/2020
Chương trình ngày 28/2/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 28/2/2020
Chương trình ngày 27/2/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 27/2/2020
Chương trình ngày 26/2/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 26/2/2020
Chương trình ngày 25/2/2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 25/2/2020
Chương trình ngày 24/2/2020 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 24/2/2020
Chương trình ngày 21/2/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 21/2/2020
Chương trình ngày 20/2/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 20/2/2020
Chương trình ngày 19/2/2020 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 19/2/2020
Chương trình ngày 18/2/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 18/2/2020
Chương trình ngày 17/2/2020 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 17/2/2020
Chương trình ngày 14/2/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 14/2/2020
Chương trình ngày 13/2/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 13/2/2020
Chương trình ngày 12/2/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 12/2/2020
Chương trình ngày 11/2/2020 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 11/2/2020
Chương trình ngày 10/2/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 10/2/2020
Chương trình ngày 7/2/2020 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 7/2/2020
Chương trình ngày 6/2/2020 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 6/2/2020
Chương trình ngày 5/2/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 5/2/2020
Chương trình ngày 4/2/2020 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 4/2/2020
Chương trình ngày 3/2/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 3/2/2020
Chương trình phát thanh phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virut corona gây ra [ Đã nghe: 49] Chương trình phát thanh phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virut corona gây ra
Chương trình mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Chương trình ngày 24/1/2020 (Chiều 30 Tết Canh Tý) [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 24/1/2020 (Chiều 30 Tết Canh Tý)
Chương trình ngày 16/1/2020 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 16/1/2020
Chương trình ngày 15/1/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 15/1/2020
Chương trình ngày 14/1/2020 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 14/1/2020
Chương trình ngày 13/1/2020 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 13/1/2020
Chương trình ngày 9/1/2020 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 9/1/2020
Chương trình ngày 7/1/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 7/1/2020
Chương trình ngày 8/1/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 8/1/2020
Chương trình ngày 6/1/2020 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 6/1/2020
Chương trình ngày 3/1/2020 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 3/1/2020
Chương trình ngày 2/1/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 2/1/2020
Chương trình ngày 31/12/2019 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 31/12/2019
Chương trình ngày 27/12/2019 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 27/12/2019
Chương trình ngày 26/12/2019 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 26/12/2019
Chương trình ngày 25/12/2019 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 25/12/2019
Chương trình ngày 24/12/2019 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 24/12/2019
Chương trình ngày 20/12/2019 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 20/12/2019
Chương trình ngày 19/12/2019 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 19/12/2019
Chương trình ngày 16/12/2019 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 16/12/2019
Chương trình ngày 6/12/2019 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 6/12/2019
Chương trình ngày 5/12/2019 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 5/12/2019
Chương trình ngày 4/12/2019 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 4/12/2019
Chương trình ngày 3/12/2019 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 3/12/2019
Chương trình ngày 2/12/2019 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 2/12/2019


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

           (Đêm 26 ngay 27 tháng 05 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        Mây thay đổi đêm không mưa. Ngày nắng nóng.
             Nhiệt độ thấp nhất :   23  -  25°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   31  -  33°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
 Mây thay đổi đêm không mưa. Ngày nắng nóng.
             Nhiệt độ thấp nhất :  22 -  24°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   28 -  30°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
    
 
 Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày nắng nóng.
* Gió: Đông bắc cấp 2.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    23 - 25 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   30 - 32 °C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2595
  • Tháng hiện tại: 67750
  • Tổng lượt truy cập: 9047157