Chương trình ngày 10/9/2019 (28 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 18/11/2019 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 18/11/2019
Chương trình ngày 15/11/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 15/11/2019
Chương trình ngày 14/11/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/11/2019
Chương trình ngày 13/11/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 13/11/2019
Chương trình ngày 12/11/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 12/11/2019
Chương trình ngày 11/11/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 11/11/2019
Chương trình ngày 7/11/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 7/11/2019
Chương trình ngày 6/11/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 6/11/2019
Chương trình ngày 5/11/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 5/11/2019
Chương trình ngày 4/11/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 4/11/2019
Chương trình ngày 01/11/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 01/11/2019
Chương trình ngày 31/10/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 31/10/2019
Chương trình ngày 30/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 30/10/2019
Chương trình ngày 29/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 29/10/2019
Chương trình ngày 28/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 28/10/2019
Chương trình ngày 25/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 25/10/2019
Chương trình ngày 24/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 24/10/2019
Chương trình ngày 23/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 23/10/2019
Chương trình ngày 22/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 22/10/2019
Chương trình ngày 21/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 21/10/2019
Chương trình ngày 18/10/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 18/10/2019
Chương trình ngày 17/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 17/10/2019
Chương trình ngày 16/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 16/10/2019
Chương trình ngày 15/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 15/10/2019
Chương trình ngày 14/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 14/10/2019
Chương trình ngày 11/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 11/10/2019
Chương trình ngày 10/10/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 10/10/2019
Chương trình ngày 9/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 9/10/2019
Chương trình ngày 8/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 8/10/2019
Chương trình ngày 7/10/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 7/10/2019
Chương trình ngày 4/10/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 4/10/2019
Chương trình ngày 3/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/10/2019
Chương trình ngày 2/10/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 2/10/2019
Chương trình ngày 1/10/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 1/10/2019
Chương trình ngày 30/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 30/9/2019
Chương trình ngày 27/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 27/9/2019
Chương trình ngày 26/9/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 26/9/2019
Chương trình ngày 25/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 25/9/2019
Chương trình ngày 24/9/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 24/9/2019
Chương trình ngày 23/9/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 23/9/2019
Chương trình ngày 20/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 20/9/2019
Chương trình ngày 19/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 19/9/2019
Chương trình ngày 18/9/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 18/9/2019
Chương trình ngày 17/9/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/9/2019
Chương trình ngày 16/9/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 16/9/2019
Chương trình ngày 13/9/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 13/9/2019
Chương trình ngày 12/9/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 12/9/2019
Chương trình ngày 11/9/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 11/9/2019
Chương trình ngày 9/9/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 9/9/2019
Chương trình ngày 6/9/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 6/9/2019
Chương trình ngày 5/9/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 5/9/2019
Chương trình ngày 3/9/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 3/9/2019
Chương trình ngày 29/8/2019 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 29/8/2019
Chương trình ngày 28/8/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 28/8/2019
Chương trình ngày 27/8/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 27/8/2019
Chương trình ngày 26/8/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 26/8/2019
Chương trình ngày 23/8/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 23/8/2019
Chương trình ngày 22/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 22/8/2019
Chương trình ngày 21/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 21/8/2019
Chương trình ngày 20/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 20/8/2019
Chương trình ngày 19/8/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 19/8/2019
Chương trình ngày 16/8/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 16/8/2019
Chương trình ngày 13/8/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 13/8/2019
Chương trình ngày 12/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 12/8/2019
Chương trình ngày 09/8/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 09/8/2019
Chương trình ngày 8/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 8/8/2019
Chương trình ngày 7/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 7/8/2019
Chương trình ngày 6/8/2019 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 6/8/2019
Chương trình ngày 5/8/2019 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 5/8/2019

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (132253 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

                  
             DỰ BÁO THỜI TIẾT
       Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
        Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.
              Nhiệt độ thấp nhất:   16  -  18oC
                   Nhiệt độ cao nhất:     24  -  26oC


 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:  
        
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Ngàycó lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.
                  Nhiệt độ thấp nhất:   15  -  170C
                  Nhiệt độ cao nhất:     23  -  250C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
        
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.
          Gió: Đông Bắc cấp 2   
                  Nhiệt độ thấp nhất:    16  -  180C
                  Nhiệt độ cao nhất:      24  -  260C

                       

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4113
  • Tháng hiện tại: 74666
  • Tổng lượt truy cập: 8547974