Chương trình ngày 11/8/2020 (22 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 22/9/2020 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 22/9/2020
Chương trình ngày 21/9/2020 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 21/9/2020
Chương trình ngày 17/9/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 17/9/2020
Chương trình ngày 16/9/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 16/9/2020
Chương trình ngày 15/9/2020 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 15/9/2020
Chương trình ngày 11/9/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 11/9/2020
Chương trình ngày 10/9/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 10/9/2020
Chương trình ngày 9/9/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 9/9/2020
Chương trình ngày 8/9/2020 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 8/9/2020
Chương trình ngày 7/9/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 7/9/2020
Chương trình ngày 4/9/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 4/9/2020
Chương trình ngày 3/9/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 3/9/2020
Chương trình ngày 1/9/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 1/9/2020
Chương trình ngày 31/8/2020 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 31/8/2020
Chương trình ngày 28/8/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 28/8/2020
Chương trình ngày 27/8/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 27/8/2020
Chương trình ngày 26/8/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 26/8/2020
Chương trình ngày 25/8/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 25/8/2020
Chương trình ngày 24/8/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 24/8/2020
Chương trình ngày 21/8/2020 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 21/8/2020
Chương trình ngày 20/8/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 20/8/2020
Chương trình ngày 19/8/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 19/8/2020
Chương trình ngày 18/8/2020 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 18/8/2020
Chương trình ngày 17/8/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 17/8/2020
Chương trình ngày 14/8/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 14/8/2020
Chương trình ngày 1/6/2020 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 1/6/2020
Chương trình ngày 2/6/2020 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 2/6/2020
Chương trình ngày 3/6/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 3/6/2020
Chương trình ngày 4/6/2020 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 4/6/2020
Chương trình ngày 5/6/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 5/6/2020
Chương trình ngày 8/6/2020 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 8/6/2020
Chương trình ngày 9/6/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 9/6/2020
Chương trình ngày 10/6/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 10/6/2020
Chương trình ngày 11/6/2020 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 11/6/2020
Chương trình ngày 12/6/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 12/6/2020
Chương trình ngày 15/6/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 15/6/2020
Chương trình ngày 17/6/2020 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 17/6/2020
Chương trình ngày 19/6/2020 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 19/6/2020
Chương trình ngày 22/6/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 22/6/2020
Chương trình ngày 23/6/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 23/6/2020
Chương trình ngày 25/6/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 25/6/2020
Chương trình ngày 26/6/2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 26/6/2020
Chương trình ngày 30/6/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 30/6/2020
Chương trình ngày 1/7/2020 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 1/7/2020
Chương trình ngày 2/7/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 2/7/2020
Chương trình ngày 3/7/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 3/7/2020
Chương trình ngày 6/7/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 6/7/2020
Chương trình ngày 7/7/2020 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 7/7/2020
Chương trình ngày 8/7/2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 8/7/2020
Chương trình ngày 9/7/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 9/7/2020
Chương trình ngày 10/7/2020 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 10/7/2020
Chương trình ngày 13/7/2020 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 13/7/2020
Chương trình ngày 14/7/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 14/7/2020
Chương trình ngày 15/7/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 15/7/2020
Chương trình ngày 16/7/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 16/7/2020
Chương trình ngày 17/7/2020 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 17/7/2020
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 21/7/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 21/7/2020
Chương trình ngày 22/7/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 22/7/2020
Chương trình ngày 23/7/2020 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 23/7/2020
Chương trình ngày 24/7/2020 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 24/7/2020
Chương trình ngày 27/7/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 27/7/2020
Chương trình ngày 28/7/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 28/7/2020
Chương trình ngày 29/7/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 29/7/2020
Chương trình ngày 30/7/2020 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 30/7/2020
Chương trình ngày 31/7/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 31/7/2020
Chương trình ngày 3/8/2020 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 3/8/2020
Chương trình ngày 4/8/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 4/8/2020
Chương trình ngày 5/8/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 5/8/2020
Chương trình ngày 6/8/2020 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 6/8/2020
Chương trình ngày 7/8/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 7/8/2020
Chương trình ngày 10/8/2020 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 10/8/2020
Chương trình ngày 13/8/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 13/8/2020

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

            (Đêm 22 ngày 23 tháng 09 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        Nhiều mây có mưa,  mưa rào và dông. 
             Nhiệt độ thấp nhất :   23  -  25°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   26  -  28°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
   Nhiều mây đêm có mưa,  mưa rào và dông. 
             Nhiệt độ thấp nhất :  21 -  23°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   25 -  27°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
    
 
 Nhiều mây có mưa , mưa rào và dông.
* Gió: Nhẹ.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    22 - 24 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   26 - 28°C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1432
  • Tháng hiện tại: 52790
  • Tổng lượt truy cập: 9348702