Ban KT-XH, HĐND Thành phố: Giám sát việc thực hiện quy trình kê khai, áp mức tính thuế và công tác quản lý hộ kinh doanh tại các phường, xã

Trong 2 ngày 29 và 30/9, Đoàn giám sát Ban KT-XH, HĐND Thành phố do Đ/c Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban KT-XH, HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện quy trình kê khai, áp mức tính thuế và công tác quản lý các hộ kinh doanh tại phường Sông Hiến, Hợp Giang và xã Hưng Đạo.
          Giám sát tại 3 phường, xã cho thấy: Thời gian qua, chính quyền và Hội đồng tư vấn thuế các phường, xã  đã cơ bản thực hiện đúng quy trình kê khai, áp mức tính thuế và công tác quản lý các hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đến nay, theo thống kê, quản lý của phường Sông Hiến, trên địa bàn phường có 431 hộ được cấp giấy phép kinh, có 306 hộ đưa vào quản lý thuế. Trong đó, 250 hộ đến ngưỡng thu thuế và 56 hộ chưa đến người thu thuế. Phường Hợp Giang,  có  543 hộ được cấp giấy phép kinh doanh, 497 hộ kinh doanh đã được phường đưa vào quản lý thuế, 44 hộ chưa đưa vào quản lý thuế. Trong đó, có 428 hộ kinh doanh đến ngưỡng thu thuế; 69 hộ chưa đến ngưỡng thu thuế. Đối với xã Hưng Đạo có 127 hộ được cấp giấy phép kinh doanh, 142 hộ được đưa vào quản lý thuế, trong đó, có 105 hộ đến ngưỡng thu thuế và 37 hộ chưa đến ngưỡng thu thuế theo quy định, 08 hộ chưa đưa vào quản lý thuế. Tính đến ngày 20/9, phường Sông Hiến đã thu thuế đạt 3 tỷ 959 triệu đồng, bằng 68% chỉ tiêu kế hoạch giao; Phường Hợp Giang đã thu ngân sách Nhà nước đạt 6 tỷ 154 triệu đồng, bằng 56,65% so với dự toán giao và bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2019; xã Hưng Đạo thu được trên 485 triệu đồng bằng 73,5% chỉ tiêu KH giao.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hợp Giang báo cáo tại buổi làm việc 
 
        Tuy nhiên qua giám sát cho thấy, việc thực hiện quy trình kê khai, áp mức thuế và công tác quản lý các hộ kinh doanh tại 3 phường, xã này vẫn còn nhiều bất cập như: Việc kê khai, tính thuế và áp mức thu và quản lý đối với các hộ kinh doanh vẫn chưa sát, thấp hơn nhiều so với doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh; Hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế còn khá mờ nhạt, các thành viên hội đồng tư vấn thuế các phường, xã vẫn chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy trình kê khai, áp mức thuế và công tác quản lý các hộ kinh doanh tại địa bàn, còn phù thuộc khá nhiều vào sự tham mưu của các đội thuế phường, xã; Vẫn còn khá nhiều hộ kinh doanh chưa được đưa vào sổ bộ để quản lý và thu thuế; Việc niêm yết công khai mức thuế và thông báo đến các cơ quan liên quan như  HĐND, Ủy ban MTTQ để giám sát chưa được hai phường, xã thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý các hộ kinh doanh còn khá lỏng lẻo, các hộ kinh doanh ngừng, nghỉ, đóng cửa kinh doanh vẫn chưa được giám sát, quản lý, theo dõi thường xuyên theo quy định nên vẫn để xảy ra hiện tượng các hộ kinh doanh đã thông báo ngừng, nghỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động kinh doanh nhằm mục đích trốn, đóng nộp thuế; Việc xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp dây dưa, chây ì việc nộp thuế vẫn còn nhiều hạn chế...

Đ/c Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban KT-XH, HĐND thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc với phường Sông Hiến
 
          Kết luận tại các làm buổi, Đ/c Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban KT-XH, HĐND thành phố đề nghị: phường Sông Hiến, Hợp Giang và xã Hưng Đạo cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội đồng  và thành viên Hội đồng tư vấn thuế của phường, xã; Trong quá trình hoạt động cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của Hội tư vấn thuế; Thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa UBND, Hội đồng tư vấn thuế phường, xã. Thực hiện việc áp kê khai, áp mức tính thuế sát với doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh; làm tốt công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm tránh việc thất thu thuế hoặc thu chưa đảm bảo đúng theo quy định, thiếu sự công bằng giữa các hộ kinh doanh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần có báo cáo cụ thể với Phòng chuyên môn, Chi cục thuế và UBND thành phố để tháo gỡ, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm các quy định về thuế./.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng